ESLサッカースクール

RED ARX B

RED ARX B

代表者:九藤大

設立年:2018年

選手名

50,HURUYA RIKU
2,MATSUMOTO RIKU
66,KAJIWARA TOKUMA
44,SASANO AIRU
41,WATANABE SOUSUKE
16,NAKAMURA RYOU
57,UEMATSU HIROTO
55,HIGASHI KAITO
30,SAIDOU SOUSUKE
56,SAKURAGI RIKUTO
71,YAMAWAKI SOUMA
48,NISHIBASHI ARATA
25,SASAKI AYATO
40,ISHIYAMA SHUN
18,HAYANO JUKIYA
39,TAKEHISA AKIMITI

     
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Send to LINE