ESLサッカースクール

RED ARX B

RED ARX B

代表者:田北遼汰

設立年:2018年

選手名

2,MATSUMOTO RIKU
14, NAKAHARA SHION
15,YASUDA KAZUMA
48,NISHIBASHI ARATA
50,HURUYA RIKU
55,HIGASHI KAITO
56,SAKURAGI RIKUTO
57,UEMATSU HIROTO
58,KUROKAWA HARUTO
71,YAMAWAKI SOUMA
81, IWAMOTO DAIGO
97,HIROWATARI KAZUYA

キャプテンコメント

     
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Send to LINE