ESLサッカースクール

RED ARX A

RED ARX A

代表者:田北遼汰

設立年:2018年

選手名

1,SASAKI RYUUTO
2,IWAMOTO DAIGO
3,HOUSAKO RAIKA
4,YAMASAKI HARUTO
5,NISHI YUKITO
6,MURATA HAKUTO
7,SHINOZAKI KOUTA
8,YASUDA KAZUMA
9,TAKAMIYA WATARU
10,KOBAYASHI HARUTO
11,YAMAOKA RYOUMA
13,ISHIYAMA HARUKI
14,NAKAHARA SHION
15,KYUUSHIMA KAZUSA

     
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Send to LINE