ESLサッカースクール

ベトレーセ福岡B

ベトレーセ福岡B

代表者:猪口洋祐

設立年:2017年

選手名

3.MOTOHATA NAOYA
4.KOMIYA SOTA
5.ARIYOSHI RIO
6.KAMO SIRYU
7.YOSHINAGA RYONA
8.YOSHIMURA RYUKI
9.HORI KOTARO
10.HIRATA KOKI
11.NERIISHI AKITO
12.NAGAMATSU YUGO
13.HASHINO YUTO
14.YUKITAKE SYUYA
18.YOSHIHARA RYUKI
21.YAMAGUCHI AKIRA

ベトレーセ福岡Facebook

     
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Send to LINE