ESLサッカースクール

堅粕FC

 

堅粕FC

代表者:高田 恭子

設立年:2013年

選手名

1.OKUNO MAHATO
3.WATANABE RENA
5.HASHIMOTO JO
6.OYAMADA HIBIKI
7.MATSUMOTO HIDETO
9.TAKATA ASUMA
10.SATO KANO
14.KOGA YAMATO
17.HURUTA SANZO
28.HARADA KOUSUKE
53.TOKUNAGA KIRATO
98.ODA SHOTA

     
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Send to LINE